Stworzona do sukcesu

Całoroczny program edukacyjno-aktywacyjny 360 dla Konsultantek Oriflame. Osią programu jest wieloetapowy konkurs dla Konsultantek. Zadania konkursowe przybierają formę instruktarzy video o przedsiębiorczości dla pozostałych Konsultantek. Drugim elementem jest internetowa platforma edukacyjna zawierająca videotutoriale oraz inne materiały dotyczące przedsiębiorczości kobiet.

 

program 360, digital, videocontent, filmy edukacyjne, filmy reportażowe, sesja fotograficzna, content do Katalogu, konkursy


zadanie

Zainspirowanie Konsultantek Oriflame aby potrafiły wydobyć z siebie przedsiębiorczość, która drzemie w każdej kobiecie i skutecznie wykorzystać ją w codziennej pracy Konsultantki.

zadanie

Stworzenie całorocznego programu w formie wieloetapowego konkursu dla Konsultantek oraz edukacyjnej platformy internetowej.

zadanie

Program zakończony sukcesem! Bardzo wysoka frekwencja Konsultantek oraz wysoki poziom ich zadowolenie z oferty programu.


„Przygotowane dla nas realizacje video były po prostu świetne i potwierdziły, że znają się na rzeczy.”

Monika Rękawek
Marketing and Sales Integration Senior Manager